Města a místa v knize "Inferno" - FLORENCIE, BENÁTKY a ISTANBUL

 

Florencie (Firenze)

Město Florencie, hlavní centrum italské oblasti "Toskánsko", bylo založeno věhlasným Gaiem Juliem Caesarem r. 59 př. n. l. jako tábor pro římské vojáky. Již sám rozbor slova Florentzia (="kvetoucí") předznamenal rozkvět tohoto místa. Protíná jí řeka Arno, která je do dnešních časů přehrazena řadou mostních konstrukcí včetně nejslavnějšího "Ponte de Vecchio". Původně byla oblast místem, kde žili tajemstvím obestření Etruskové, aby je následně vystřídali Římané a další národy, které v důsledku Stěhování národů a zániku Západořímské říše římské obývali toto území.

Hlavní rozkvět metropole Toskánska přišel s rodinou Medicejských. Ti ovládli dění ve Florencii na bezmála 300 let. Jejich hlavním přínosem však byla obrovská finanční podpora umění a stavitelství v duchu nového kulturního směru - renesance.  Díky tomu se mohla Florencie na počátku 15. století stát kolébkou renesance a kulturním centrem severní Itálie. Své místo a možnost zapsat se do dějin zde nalezli například umělci jako Dante Alighieri, Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, Filippo Brunelleschi, Sandro Boticelli, Lorenzo Ghiberti či Giorgio Vasari. Za jejich působení vzniklo ve městě řada působivých a monumentálních děl, které dodnes obdivuj kdejaké oko vzdělanců i laické veřejnosti. Nesčetné obrazy, stavby bazilik a mostů včetně paláců dodnes tvoří nezaměnitelný ráz samotného centra města. To se dnes může pyšnit tím, že je zařazeno do seznamu památek UNESCO.

Sama oblast Toskánska prošla po smrti posledního Medicejského bouřlivým vývojem. Stala se na nějakou dobu državou Habsburků, aby se následně roku 1865 Florencie mohla stát na 6 let hlavním městem nově sjednocené Itálie. Svojí historickou roli sehrála Florencie i později za 2. světové války. Německá vojska tehdy při ustupování z Itálie směrem do vnitrozemí ničila jeden most za druhým. Florentský "Ponte de Vecchio" se naštěstí stal výjimkou a vydržel původní do dnešních časů. Samo město je dnes 3. nejnavštěvovanějším v rámci celé Evropy, což samo o sobě značí výjimečnost tohoto místa.

Autor: Dickstone

 

 

Benátky (Venezia)

Každého z nás při vyslovení názvu města Benátky určitě napadnou minimálně tyto 4 slova - Chrám sv. Marka, ostrovy, město na laguně a proslavené kanály včetně Kanálu Grande. Aby všechny tyto nezapomenutelné krásy a rysy slavného přístavního města mohly vzniknout, muselo nevyhnutelně dojít k jeho založení. Oblast "Veneto" sice byla osídlena již dříve kmenem Venétů, ale k založení města Benátky se dospělo poměrně pozdě oproti ostatním městům při Jaderském moři - až roku 810 n. l. Tehdy se staly Benátky byzantskou kolonií a poněkud paradoxně o téměř 400 let později se výrazně spolupodílely na vykořistění byzantské metropole Konstantinopole (dnes Istanbulu).

To již Benátky hrály nezastupitelnou roli v evropském obchodním světě. Předčily své italské konkurenty Janov a Pisu a zejména v 15. a 16. století hrály prim. Řadě z nás určitě budou cosi říkat jména známého dóžete Enrica Dandola. Jestliže Florencie byla známa zejména architekturou, do Benátek se uchylovaly zejména malíři z různých koutů Italie - zejména z Říma. Znalcům výtvarného umění určitě neunikly jména jako Tizián či Paolo Veronese.

Vývoj Benátek směřoval v dalších staletích spíše k úpadku. Benátská republika trpěla jak za Napoleona, tak v područí Habsburků. Vysvobozením byly až volby, na základě nichž se roku 1866 připojily ke sjednocené Itálii.

Podívejme se blížeji na samotné město. Žádné jiné město na světě se nemůže pyšnit tak čilou dopravou po kanálech jako právě Benátky. Množství gondoliérů a různých motorových lodí brázdí v podstatě skrze celé "město na laguně". V první řadě je třeba zmínit 4km dlouhý a 70m široký "Canal Grande" vedoucí od nádraží "Venezia Santa Lucia" na severozápadní straně Benátek a končící před světoznámým "Piazza San Marco" (náměstím sv. Marka).

Společně s Římem a Florencií patří jednoznačně mezi nejnavštěvovanější italská města. Každoročně se zde koná i filmový festival a útočiště zde nalézají též galerie.

Autor: Dickstone

 

 

Istanbul (Ístanbul)

Jedním z nejznámějších měst světa je bezesporu turecká Istanbul. Její počátky sahají do dávných antických dob, kdy zde byla pouhá osada Byzation. Nesmrtelnou slávu městu zařídil až vládce Konstantin I. Veliký, po němž toto město převzalo svůj název na dlouhá staletí a zároveň převzalo úlohu metropole Východořímské říše. Rozrůstající se Konstantinopol zažívala po staletí rozsáhlý rozvoj, aby následně po roce 1204, kdy díky 4. křížové výpravě byla značně poničena, padla roku 1453 do rukou Osmanů. Ti ve městě začali budovat nové dominanty města - mešity. Mezi nejvíce lákavé, a turisticky zajímavé do dnešních dnů, patří zejména "Sulejmanova mešita" a "Mešita Sultan Ahmed". Nové časy přinesly i změnu názvu města na Istanbul, které městu vydrželo do dnešních dnů.

Za zmínku rozhodně stojí rozhodně i další památky, které se zachovaly do dnešních časů zejména na "evropské" straně Istanbulu. Ať už vyhlášený "velký bazar" - známé istanbulské tržiště, tak především Chrám Boží moudrosti, symbol města.

Dnes je Istanbul stále velmi důležitou spojnicí obchodního světa. Nejen že jeho levá část leží v Evropě a pravá v Asii, ale zároveň skrze něj ústí mořská úžina Bospor - důležitá tepna spojující Černé moře se Středozemním.

Autor: Dickstone

 

ODKAZY NA KONKRÉTNÍ PAMÁTKY, NALEZNETE VLEVO V OBSAHOVÉM MENU!

 

 Znak města Florencie: 

 

Rozloha: 102,4 km²

Počet obyvatel: 370 092 (2010)

Provincie: Provincie Firenze

Stát: Itálie

Zeměpisné souřadnice: 

43° 47′ s. š., 11° 15′ v. d.

WWW stránky města:

https://www.comune.firenze.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znak města Benátky: 

 

Rozloha: 412 km²

Počet obyvatel: 259 970 (2012)

Provincie: Provincie Veneto

Stát: Itálie

Zeměpisné souřadnice: 

45° 26′ s. š., 12° 19′ v. d.

WWW stránky města:

https://www.comune.venezia.it

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Znak města Istanbul:

 

Rozloha: 5343 km²

Počet obyvatel: 13 624 240 (2010)

Provincie: Istanbulská provincie

Stát: Turecko

Zeměpisné souřadnice: 

41° 0′ s. š., 28° 58′ v. d.

WWW stránky města:

https://istanbul.gov.tr