WHO (Světová zdravotnická organizace)

 

 Od svého vzniku v roce 1948 podporuje Světová zdravotnická organizace (=World Health Organization) mezinárodní technickou spolupráci v oblasti zdravotnictví, realizuje programy na potírání a úplné odstranění některých nemocí a usiluje o celkové zlepšení kvality lidského života. Cílem samotné činnosti je pak snaha o dosažení co nejlepšího zdraví pro všechny lidské obyvatele naší modré planety. 

Hlavní strategické záměry WHO jsou:

  • omezování úmrtnosti, nemocnosti a postižení zejména u chudých a sociálně slabých skupin populace;
  • podpora zdravé životosprávy a omezení zdravotních rizik vyplývajících z ekologických, ekonomických a sociálních podmínek;
  • rozvoj spravedlivějších a efektivnějších zdravotnických systémů, které budou odpovídat legitimním potřebám lidí a budou pro ně finančně únosné;
  • rozvoj odpovídajících zdravotnických strategií a institucionálního zázemí a začleňování zdravotnických aspektů do sociálních, ekonomických, ekologických a rozvojových strategií.

 

 Řídícím orgánem WHO je Světové zdravotnické shromáždění složené ze 192 členských států, které se schází jedenkrát za rok. Rozhodnutí a strategie realizuje výkonná rada, kterou tvoří 32 zdravotnických expertů jmenovaných vládami. Rada se pak schází 2x za rok.

 Světová zdravotnická organizace dále disponuje i regionálními úřady v Brazzaville (Kongo), Dillí (Indie), Káhiře (Egypt), Kodani (Dánsko), Manile (Filipíny) a Washingtonu (USA).