Filippo Brunelleschi (1377-1446)

 

  Nikoho asi příliš nepřekvapí, že osoba Brunelleschiho vynikala v celé řadě umělecky zaměřených činností. My jej dnes však obdivujeme zejména pro jeho architektonické a sochařské schopnosti. Jestliže ústředním místem děje románu Inferno je Florencie, pak spojení Florencie a Brunelleschi k sobě patří jako v našich podmínkách Petr Parléř a Praha. Řada florentských památek totiž vděčí za svojí podobu právě osobě tohoto průkopníka renesančního stavitelství.

  Podíváme-li se blíže na umělcovu kariéru, vstupuje do dějin nejprve přihlášením se do soutěže na vytvoření severních dveří Baptystéria Sv. Jana ve Florencii. Psal se rok 1401 a přestože Brunelleschi toto, dnešní terminologií výběrové řízení, vyhrál, za vítěze byl určen i další sochař své doby - Lorenzo Ghiberti. Díky tomu se měli této zakázky ujmout oba a společně spolupracovat. To však samotnému Brunelleschimu příliš nehrálo do karet a tak se rozhodl odejít do Říma, kde se pustil do studia antických památek. To vše následně mělo velký vliv na jeho pozdější tvorbu.

  Z pracovního hlediska tak při studiích v Římě vyzrál, aby se následně mohl pustit do budování renesančních staveb. Roku 1419 zahájil stavbu florentského nalezince zvaného "Špitál neviňátek". O rok později se však pustil do díla, které mu přineslo doslova nesmrtelnost - započal se stavbou florentské katedrály "Santa Maria del Fiore" v níž se ukrývá neméně slavná kupole, jež se budovala až do roku 1434.

  O oblibě Brunelleschiho u Medicejských svědčí i pověření stavět další budovy ve městě - např. chrám "San Spirito" nebo tzv. "Staré sakristie" v "kostele San Lorenzo", jež sloužila jako pohřební a rodinná kaple představitele vládnoucího rodu Medicejských. Pomyslné prsty měl dále také ve stavbě renesančních paláců ve městě. Na základě jeho plánů se začal stavět slavný palác rodu Pitti.

 Poslední místo odpočinku nalezl slavný renesanční autor staveb uvnitř svého vrcholného díla - ve florentském dómu.

Autor: Dickstone

Fotogalerie: Filippo Brunelleschi