Enrico Dandolo (1107-1205)

 

  S jednou z dalších historických postav, se kterou se setkáváme v ději knihy "Inferno", je jméno výrazného benátského dóžete, jenž se nejen do benátských dějin zapsal "zlatým písmem". Jeho současníci ho nazývali nesmrtelným dóžetem. Však se také dožil na svojí dobu naprosto neuvěřitelného věku - 98 let. O to více překvapivý je i fakt, že se stal v pořadí 42. benátským vládcem až roku 1193 ve svých 86 letech, kdy již byl slepým starcem. Avšak ambice mu ani v tomto pokročilém věku nebránily v dosažení jeho politických cílů.

Enrico Dandolo

 

  Většina z nás si jej ale spíše bude pamatovat z hodin dějepisu zejména v souvislosti s křížovými výpravami. Právě tento benátský dóže totiž sehrál klíčovou roli při jejich 4. pokračování. Jak se z historické literatury můžeme dočíst, tak Benátská republika byla požádána křižáky o přepravu do Egypta, odkud chtěli křižáci podniknout útok na Araby ve "Svaté zemi". Sám Dandolo však měl své vlastní plány a cíle a tak se mu podařilo přesvědčit křižáky, aby postupovali skrze Balkán. Zde křižáci pro Benátčany vyvrátili město Zadar a následně na popud sesazeného syna byzantského císaře, se vydali plenit do Konstantinopole. To samozřejmě schvaloval také sám Enrico Dandolo, který viděl v dobytí Konstantinopole velký zisk nejen pro sebe, ale i pro Benátskou republiku, nemluvě o tom, že se mu podaří tímto činem zapsat do historie.

  Stalo se tak 13. března 1204, že křižáci metropoli ortodoxní východní církve dobyli a založili zde katolické Latinské císařství. Dandolo z toho profitoval zejména územně. Žel z tohoto svého úspěchu se nemohl příliš radovat. Již následující rok skonal přímo v Konstantinopoli a dodnes ono místo, kde byl pohřben, nese latinský nápis na náhrobku - Henricus Dandolo. Pohřben byl v místě opravdu posvátném - přímo v chrámu Hagia Sophia, což připomíná i fotografie, kterou naleznete v této fotogalerii.

Autor: Dickstone

 

 

Fotogalerie: Enrico Dandolo

 

Zdroje fotografií:

Enrico Dandolo
https://foglobe.com/data_images/main/enrico-dandolo/enrico-dandolo-04.jpg
 
Gustav Doré: Dandolo káže křižákům
https://uploads0.wikipaintings.org/images/gustave-dore/dandolo-doge-of-venice-preaching-the-crusade.jpg
 
Dóžecí palác Benátky
https://info.radynacestu.cz/img/w-800,h-600/2012-01-03/111111768.JPG
 
Náhrobek Enrica Dandola v Hagia Sofia v Istanbulu
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/Enrico_Dandolo_gravestone.jpg
 
Enrico Dandolo - barevné vyobrazení
https://foglobe.com/data_images/main/enrico-dandolo/enrico-dandolo-02.jpg