Basilica di Santa Maria del Fiore (Il Duomo) - Bazilika sv. Marie Květinové

 

   Snad každý turista, který se přijede podívat do Florencie, své kroky alespoň jednou nasměruje k hlavnímu chrámu ve městě. Stavba "Baziliky sv. Marie Květinové", známé také jako Il Duomo, započala již v roce 1296. Na její tvorbě se podílela celá řada goticky a renesančně smýšlejících umělců. Mezi nejvýraznější architekty, kteří se snažili katedrále vtisknout pevnou podobu byl i Filippo Bruneleschi. Ten nechal v letech 1420-1434 katedrále přistavět cihlovou kupoli. Právě ona kopule dodnes udivuje řadu architektů, stavitelů, ale i obyčejných návštěvníků či znalců dějin umění. Celá stavba této osmiboké dvouplášťové kupole se obešla bez lešení a dodnes je považovaná za architektonický zázrak. Však je do dnešních časů třetí největší kupolí na světě. 

  Dokončení stavby katedrály se datuje k roku 1367. Že celá stavba bude zasvěcena právě Panně Marii, bylo rozhodnuto papežem Evženem IV. až v roce 1436. Ten zároveň poctil dominantu Florencie také tím, že v jejích prostorách se konal mezi léty 1438-1439 církevní koncil.

  Dnešní podobu bazilika získala až v 19. století. Novogotickou tvář fasády se podařilo dokončit roku 1887. Zajímavostí je také to, že na její dostavbu byl použit trojí mramor - bílý, zelený a růžový. Díky všem úpravám a dostavbám se tak samotný chrám stal čtvrtou nejprostornější církevní stavbou na světě.

  Součástí této stránky jsou i dvě videa uveřejněná pomocí služby youtube - v prvním naleznete 7 minutové představení této nejpozoruhodnější památky ve Florencii. Druhý příspěvek se pak více zaobírá stavbou samotné kupole a pomocí animace rozebírá onu unikátní stavbu.

Autor: Dickstone

Fotogalerie: Basilica di Santa Maria del Fiore (Il Duomo)

 

 

Zdroj fotografií:

Basilica di Santa Maria del Fiore (=Il Duomo)

https://www.luxuryvacationsource.com/wp-content/uploads/2010/09/Il_Duomo_Florence_Italy.jpg

Detail kupole Il Duomo

Osobní archiv autora

Vasariho freska uvnitř stropu kupole

https://www.flickr.com/photos/cricru/8076373919/sizes/l/in/photostream/

Architektonický detail kupole Il Duomo

https://www.studyblue.com/notes/note/n/exam-2_-lectures-1-and-2/deck/21127