Danteho posmrtná maska

 
Danteho posmrtná maska
 

  Jedním ze stěžejních artefaktů v ději knihy "Inferno", se stala Danteho posmrtná maska. Než-li se zaměřím na samotný Danteho odlitek, povíme si něco málo všeobecně o posmrtných maskách. Ty vznikaly čistě jako odlitek ze sádry nebo vosku a k jejich zhotovení docházelo, jak už napovídá samotný název, po smrti daného jedince. Účel vzniku byl v podstatě velmi prostý. Na základě odlitku bylo možno do budoucna využít podobizny jedince při tvorbě jejich obrazů či soch.

  Posmrtných masek se do dnešních časů zachovalo několik stovek. V minulosti samozřejmě získávaly svůj odlitek zejména slavné osobnosti. Proto "svojí masku" mají takoví velikáni dějin jako francouzský vojevůdce Napoleon I.; italský diplomat, politik a spisovatel Nicolla Macchiavelli či anglický politik Oliver Cromwell. Svých odlitků se dočkaly i přední představitelé českého a dříve československého státu (T. G. Masaryk, Klement Gottwald či Václav Havel).

   Vraťme se ale k Dantovi a jeho masce. Pro období, ve kterém žil, tedy 16. století, byl vznik posmrtných masek zcela obvyklým. Pokud se podíváme na samotnou masku, můžeme nabýt dojmu, že Dante má na obličeji truchlivý výraz. Samozřejmě, že v průběhu věků vzniklo spousta názorů, proč se takto tvářil. Jedni to přičítají tomu, že truchlil kvůli vyhnanství ze své milované Florencie, druzí zas ze smutku po jeho milované Beatrice Portinariové. Ať už je pravda jakákoli, jisté je, že tato maska je dnes vlastně to jediné, co po Dantem zůstalo přímo ve Florencii. Pohřben byl totiž jinde, v Ravenně. Pokud byste tuto masku dnes hledali, naleznete jí vystavenou ve skříňce přímo v muzeu v Palazzo Vecchio.

Autor: Dickstone

 

Zdroje fotografií:

Danteho posmrtna maska
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e2/Dante.deathmask.jpg